Mối ghép hàn là mối ghép:

Mối ghép hàn là mối ghép:

A. Mối ghép tháo được

B. Mối ghép không tháo được

C. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép

D. Câu B & C đúng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng