Mối ghép ren là mối ghép:

Mối ghép ren là mối ghép:

A. Mối ghép cố định không tháo rời được.

B. Mối ghép di động không tháo rời được.

C. Mối ghép di động tháo rời được.

D. Mối ghép cố định tháo rời được.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng