Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:

Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:

A. Người lãnh đạo công việc

B. Người cấp phiếu

C. Người cho phép

D. Người chỉ huy trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng