Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc không tốt thường là:

Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc không tốt thường là:

A. Có khả năng tạo ra ứng suất quá lớn sẽ là nguyên nhân trực tiếp giảm độ chính xác của máy

B. Gây ra rung động sẽ dẫn đến làm nứt hoặc biến dạng các chi tiết máy

C. Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy trong quá trình sử dụng không tốt

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng