Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng có trị số bằng:

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng có trị số bằng:

A. Bằng độ biến thiên enthalpy

B. q = 0

C. Bằng công kỹ thuật

D. Bằng công dãn nở

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng