Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự ngăn nắp là các tác hại liên quan đến:

Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự ngăn nắp là các tác hại liên quan đến:

A. Công nghệ sản xuất

B. Điều kiện vệ sinh và an toàn lao động

C. Tổ chức lao động

D. Cả a, b đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng