Ren hệ Anh có:

Ren hệ Anh có:

Tiết diện ren là:

A. hình tròn

B. hình tam giác đều

C. hình tam giác cân

D. hình thang

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng