Tác dụng phá hoại khi thiết bị bị áp lực nổ vỡ thường gây ra hậu quả:

Tác dụng phá hoại khi thiết bị bị áp lực nổ vỡ thường gây ra hậu quả:

A. Khi nổ vỡ, tác hại của nó gây ra rất lớn, có thể làm chết và bị thương nhiều người và phá hủy công trình

B. Khi nổ vỡ, tác hại của nó gây ra hư hỏng thiết bị

C. Khi nổ vỡ, tác hại của nó gây ra tiếng nổ lớn gây khó chịu cho người vận hành

D. Cả a, b sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng