[8+] Thể tích hình nón, diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón

Hình nón là gì? Công thức tính thể tích hình nón? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón? công thức tính diện tích toàn phần hình nón, hình nón cụt như nào? Làm thế nào để nhớ được những công thức này? Đó là những câu hỏi thường gặp của nhiều bạn và đây là bài viết giúp bạn giải đáp những câu hỏi đó.

Bài viết sẽ tập trung vào công thức diện tích xung quanh, toàn phần, thể tích hình nón tổng quát và hình nón cụt.

1. Hình nón là gì?

Khi một đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định S, đồng thời chuyển động với tốc độ góc không đổi tựa lên trên một đường tròn có bán kính là r sẽ tạo thành một hình nón.

Với hình nón cụt có hai mặt đáy là S1 và S2.

Gọi:

  • r là bán kính mặt đáy hình nón.
  • h là khoảng cách từ đỉnh S tới mặt đáy (hoặc khoảng cách giữa hai mặt đáy hình chóp cụt)
  • l là độ dài đường sinh của hình nón
  • R, r lần lượt là các bán kính mặt đáy của hình chóp cụt

1. Thể tích

1.1 Công thức tính thể tích hình nón

Công thức tính thể tích hình nón: $V = \frac{1}{3}.\pi .{r^2}.h$

Công thức tính diện tích xung quanh: S = π.r.l

1.2 Công thức tính thể tích hình nón cụt

Xét một hình nón cụt có bán kính mặt đáy lần lượt là r1, r2. Gọi h là chiều cao ( khoảng cách giữa 2 mặt đáy). Thể tích hình chóp cụt là:

2. Diện tích

2.1 Công thức diện tích xung quanh hình nón

Gọi Sxq là diện tích xung quanh hình nón thì công thức tính là Sxq = π.r.l

2.2 Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Nếu gọi Sđáy là diện tích mặt đáy hình nón thì công thức diện tích toàn phần là

Stoàn phần = Sxq + Sđáy hay Stoàn phần = π.r.l + Sđáy

Trong đó: Sđáy = π2.r

2.2 Công thức diện tích xung quanh hình nón cụt

Diện tích tính xung quanh hình nón cụt: Sxung quanh = (r1 + r2).l

Diện tích tính toàn phần hình nón cụt:

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy 1 + Sđáy 2

hay Stoàn phần = (r1 + r2).l + π.(r1)2 + π.(r1)2

3. Bài tập hình nón có lời giải

Bài tập 1.

tính thể tích hình nón - toanhocorg

Bài tập 2.

Công thức tính diện tích xung quanh hình non - toanhocorg

Bài tập 3.

tính diện tích toàn phần hình nón - toanhocorg

Bài tập 4.

diện tích xung quanh hình non - toanhocorg

Bài tập 5.

thể tích hình nón cụt - toanhocorg

Hy vọng, với những chia sẻ về công thức diện tích xung quanh hình nónthể tích hình nón đã phần nào giúp bạn học tốt toán hình. Nếu thấy bài viết bổ ích, hãy chia sẻ để mọi người cùng xem và đúng quên quay lại đón xem các chủ đề bổ ích tiếp theo trên toanhoc.org nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *