Theo công dụng của mối hàn mà người ta chia thành:

Theo công dụng của mối hàn mà người ta chia thành:

A. Hàn ở trạng thái nóng chảy, hàn ở trạng thái nóng dẻo.

B. Hàn chắc, hàn kín.

C. Hàn giáp mối, hàn chồng.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng