Mối hàn ngang là mối hàn:

Mối hàn ngang là mối hàn:

A. Có phương của mối hàn vuông góc với phương của lực tác dụng.

B. Có phương của mối hàn song song với phương của lực tác dụng.

C. Thuộc mối hàn giáp mối.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng