Tính bề dày vách thép \(\delta \) (mm) của lò hơi, biết độ chênh nhiệt độ phía trong và phía ngoài của vách \(\Delta \)t=200°C, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách q = 50000 W/m$^{2}$, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) = 40W/(m.độ). (Coi vách nồi hơi là vách phẳng). 

Tính bề dày vách thép \(\delta \) (mm) của lò hơi, biết độ chênh nhiệt độ phía trong và phía ngoài của vách \(\Delta \)t=200°C, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách q = 50000 W/m$^{2}$, hệ số dẫn nhiệt \(\lambda \) = 40W/(m.độ). (Coi vách nồi hơi là vách phẳng). 

A. 200

B. 190

C. 175

D. 160

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng