Trong bộ truyền đai giảm tốc, khi thay đổi chỉ 1 trong các thông số a, d$_{1}$ và u, giải pháp nào có thể tăng góc ôm trên bánh chủ động:

Trong bộ truyền đai giảm tốc, khi thay đổi chỉ 1 trong các thông số a, d$_{1}$ và u, giải pháp nào có thể tăng góc ôm trên bánh chủ động:

A. Tăng đường kính bánh đai d1

B. Tăng khoảng cách trục a

C. Tăng tỉ số truyền u

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng