Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất đưa ra phía thứ cấp bằng không, do đó:

Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất đưa ra phía thứ cấp bằng không, do đó:

A. Không có tổn hao công suất trên máy biến áp

B. Máy vẫn tiêu hao công suất P0 trên điện trở dây quấn sơ cấp và tổn hao sắt từ

C. Máy chỉ tổn hao công suất P0 trên dây quấn sơ cấp

D. Máy chỉ tổn hao công suất do tổn hao sắt từ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng