Về mặt kỹ thuật an toàn, một quá trình tự động hóa phải đảm bảo các yêu cầu:

Về mặt kỹ thuật an toàn, một quá trình tự động hóa phải đảm bảo các yêu cầu:

A. Các bộ phận truyền động đều phải được bao che thích hợp; đầy đủ thiết bị bảo hiểm, khóa liên động

B. Đầy đủ hệ thống tín hiệu, báo hiệu đối với tất cả các trường hợp sự cố; có thể điều khiển riêng từng máy, từng bộ phận và có thể dừng máy theo yêu cầu, có các cơ cấu tự động kiểm tra

C. Không phải bảo dưỡng, sửa chữa khi máy đang chạy; đảm bảo các yêu cầu về KTAT có liên quan như về điện, thiết bị chịu áp lực, nối đất an toàn các thiết bị điện; bảo đảm thao tác chính xác, liên tục

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng