Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 30; m = 4; β = 14°; Xác định đường kính vòng chia?

Bánh răng trụ răng nghiêng có z = 30; m = 4; β = 14°; Xác định đường kính vòng chia?

A. 123,674

B. 125,674

C. 127,674

D. 129,674

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

d = m.z/cosβ