Bộ truyền xích đơn giản nhất bao gồm:

Bộ truyền xích đơn giản nhất bao gồm:

A. Dây xích, hai đĩa xích, dầu bôi trơn.

B. Dây xích, hai đĩa xích, dụng cụ căng dây xích.

C. Động cơ, dây xích, hai đĩa xích.

D. Dây xích, hai đĩa xích.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng