Loại xích nào sau đây được dùng nhiều trong các thang máy, băng tải và máy vận chuyển?

Loại xích nào sau đây được dùng nhiều trong các thang máy, băng tải và máy vận chuyển?

A. Xích trụ.

B. Xích truyền động.

C. Xích kéo.

D. Xích ma sát.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng