Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện là:

Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện là:

A. Thực hiện nối dây trung tính bảo vệ. Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế,…

B. Sử dụng máy cắt điện an toàn, thiết bị chống rò điện (máy cắt vi sai)

C. Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng