Các BJT được phân loại thành . . . .

 Các BJT được phân loại thành . . . .

A. Các dụng cụ PPN và PIN

B. NPN và PNP

C. Các dụng cụ NNP và PPN

D. Dạng N và dạng P

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng