: Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay mới thường là:

: Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay mới thường là:

A. Chốt cắt, màng phòng nổ, đình chì.

B. Ly hợp ma sát, rơle nhiệt, rơle áp suất, ly hợp vấu, lò xo, van an toàn…

C. Trục vít rơi trên máy tiện…

D. Cả 3 phương pháp trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng