Các nguyên nhân gây ra tai nạn do bảo quản và sử dụng máy móc thiết bị thường là:

Các nguyên nhân gây ra tai nạn do bảo quản và sử dụng máy móc thiết bị thường là:

A. Không thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

B. Máy móc thiếu các thiết bị an toàn hoặc không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật an toàn mà vẫn sử dụng

C. Máy móc, thiết bị không phù hợp với tầm vóc và thể lực của người điều khiển

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng