Cách toán tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn là gì? diện tích hình tròn là gì? Làm sao nhớ được công thức, làm được các dạng toán liên quan? Đó là những câu hỏi thường gặp, bạn không phải lo lắng bởi bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều đó.

Chu vi hình tròn

Để bạn dễ hiểu hơn, bài sẽ viết theo trình tự: Lý thuyết, công thức, phương pháp giải, bài tập minh họa. Chúng ta bắt đầu vào nội dung của bài viết nào

1. Chu vi hình tròn

1.1 Chu vi hình tròn là gì?

Chu vi hình tròn hay độ dài của đường tròn là đường biên giới hạn hình tròn.

Muốn tính chu vi hình tròn tâm O, bán kính r thì ta lấy áp dụng công thức C = 2 x π x r

1.2 Phương pháp giải

Gọi C là chu vi của hình tròn hình tròn tâm O, bán kính là r.

Dạng 1. Nếu biết bán kính

C = 2 x π x r

Dạng 2. Cách tính đường kính hình tròn

Gọi d là đường kính hình tròn, nếu biết bán kính r thì công thức tính đường kính hình tròn: d = 2 x r

Dạng 3. Nếu biết đường kính

Khi biết đường kính d thì công thức tính chu vi C = π x d

Dạng 4. Biết chu vi tìm bán kính

Bán kính hình tròn $r = \frac{C}{{2\pi }}$

Dạng 5. Biết chu vi tìm đường kính

Cách tính đường kính hình tròn $d = \frac{C}{\pi }$

Dạng 6. Toán có lời văn

Cần đọc kĩ đề bài để biện luận đưa về 5 dạng toán trên.

2. Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn

2.1 Diện tích hình tròn là gì?

Diện tích hình tròn là diện tích của một hình tròn.

Muốn tính diện tích hình tròn tâm O, bán kính r thì ta lấy áp dụng công thức S = π x r2

2.2 Phương pháp giải

Gọi S là diện tích hình tròn tâm O bán kính r.

Dạng 1. Biết bán kính hỏi diện tích

Công thức tính diện tích hình tròn S = π x r2

Dạng 2. Biết đường kính hỏi diện tích

  • Bước 1: Tìm bán kính theo công thức r = d : 2
  • Bước 2: Cách tính diện tích hình tròn đưa về dạng 1 là S = π x r2

Dạng 3. Biết chu vi hình tròn hỏi diện tích

  • Bước 1. Nếu biết chu vi hình tròn là C thì ta tìm được bán kính hình tròn theo r = C : (π x 2)
  • Bước 2. Dựa vào bán kính ta tìm được diện tích hình tròn theo công thức S = π x r2

Dạng 4. Biết diện tích hỏi bán kính

Giả sử hình tròn có diện tích là S thì bán kính được xác định theo công thức $r = \sqrt {\frac{S}{\pi }} $

Dạng 5. Toán có lời văn

Cần đọc kĩ đề bài để biện luận đưa về 5 dạng toán trên.

Tạm dừng chủ đề chu vi hình tròn và diện tích hình tròn tại đây, nếu như bạn có khúc mắc thì để lại bình luận bên dưới bài viết. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn trong học tập. Nhớ quay lại toanhoc.org để xem các chủ để Toán Học tiếp theo bạn nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *