Cấu tạo của trục gồm có:

Cấu tạo của trục gồm có:

A. Thân trục, vai trục, cổ trục.

B. Thân trục, vai trục, ngõng trục.

C. Thân trục, rãnh then, đầu trục.

D. Thân trục, lỗ tâm, đầu trục. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng