Chọn câu sai: Trong khi tiện chúng ta cần phải:

Chọn câu sai: Trong khi tiện chúng ta cần phải:

A. Đeo găng tay hoặc bao tay khi làm việc.

B. Không để dung dịch làm nguội hoặc dầu bôi trơn đổ ra bục đứng và nền nhà xung quanh chỗ làm việc.

C. Không tỳ khuỷu tay vào máy khi làm việc.

D. Không dùng tay để hãm mâm cặp hoặc phôi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng