Chọn câu sai: Khi tiện sử dụng mũi chống tâm ụ sau loại cố định phải.

Chọn câu sai: Khi tiện sử dụng mũi chống tâm ụ sau loại cố định phải.

A. Cho đầy mỡ vào lỗ tâm của phôi

B. Định kỳ kiểm tra xem mũi tâm có bị trượt ra khỏi lỗ tâm không

C. Làm việc với tần số quay n > 150 vòng/phút khi dùng mũi tâm cố định

D. Chỉ làm việc khi các dụng cụ cắt đảm bảo chất lượng (không nứt, xước, vỡ)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng