Chọn câu sai: Trong quá trình lắp đá mài cần phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây:

Chọn câu sai: Trong quá trình lắp đá mài cần phải đảm bảo các yêu cầu nào sau đây:

A. Trong quá trình lắp dùng búa thép để điều chỉnh đá, không cho phép dùng búa gỗ để điều chỉnh

B. Các đai ốc lắp đầu trục đá phải đảm bảo không tự tháo lỏng trong quá trình máy làm việc

C. Đá phải được lắp chính xác, đảm bảo độ đồng tâm giữa trục và lỗ đá, giữa trục và lỗ đá phải có khe hở để đảm bảo bù trừ sự dãn nở về nhiệt của trục đá

D. Hai bên đá phải có bích kẹp, các bích kẹp phải có chiều dày và đường kính bằng nhau, bề mặt của bích phải bằng phẳng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng