Khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các yêu cầu an toàn nào sau đây:

Khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các yêu cầu an toàn nào sau đây:

A. Trước khi mở máy phải kiểm tra máy, điều chỉnh cữ tỳ đảm bảo các khoảng cách qui định rồi cho máy chạy không tải 5 phút

B. Tuyệt đối không sử dụng máy mài 2 đá khi không có bộ phận an toàn như hộp bao che đá, cữ tỳ và máy chưa được nối đất bảo vệ

C. Không mài các chi tiết quá lớn, chi tiết hoặc sắt tấm sau khi hàn cắt bằng công nghệ hàn mà chưa được làm sạch

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng