Chọn câu sai: Trước khi làm việc trên máy bào ta cần phải làm gì:

Chọn câu sai: Trước khi làm việc trên máy bào ta cần phải làm gì:

A. Kiểm tra máy, kiểm tra các cơ cấu của máy, các cơ cấu đổi tốc độ và đổi chuyển động chạy dao. Cần phải tránh hiện tượng máy tự bật công tắc

B. Mở hành trình bàn máy hoặc đầu bào trong khi chuyển động chạy dao

C. Kiểm tra sự tin cậy của các cơ cấu nâng hạ và của đồ gá kẹp chặt

D. Kiểm tra hàng rào chắn và cơ cấu bảo hiểm để tránh phoi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng