Cách tính chu vi tam giác vuông, cân, thường, đều

Công thức tính chu vi tam giác là kiến thức bạn cần phải nhớ bởi nó được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống. Thấy được tầm quan trọng đó, Toán học đã biên soạn chi tiết trong bài viết này. Mọi kiến thức liên quan đến chu vi tam giác được chúng tôi cung cấp đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất.

Cách tính chu vi tam giác

1. Chu vi tam giác thường

Cho một tam giác thường có dạng như hình vẽ

Chu vi tam giác thường

Biết độ dài mỗi cạnh là: AB = c; BC = a; AC = b

Gọi C là chu vi tam giác thường, công thức tính: C = a + b + c (*)

2. Chu vi tam giác vuông

Cho một tam giác vuông như hình vẽ:

Chu vi tam giác vuông

Biết độ dài mỗi cạnh: AB = c; AC = b và BC = a

Gọi C là chu vi tam giác vuông, từ (*) suy ra công thức tính: C = a + b + c
Lưu ý: Vì tam giác ΔABC vuông tại A nên cạnh BA đóng vai trò giống đường cao nên ta có thể nói

Chu vi tam giác vuông =  cạnh huyền + cạnh góc vuông + đường cao

3. Chu vi tam giác cân

Giả sử cho tam giác cân tại A như hình vẽ

Chu vi tam giác cân

Biết rằng độ dài mỗi cạnh AB = AC = x và BC = y

Gọi C là chu vi tam giác cân, từ (*) suy ra công thức tính: C = x + x + y = 2x + y => C = 2x + y

4. Chu vi tam giác đều

Giả sử cho tam giác đều như hình vẽ:

Chu vi tam giác đều

Biết rằng độ dài mỗi cạnh AB = AC = BC = a

Gọi C là chu vi tam giác đều, từ (*) suy ra công thức tính: C = a + a + a = 3a => C = 3a

Bài tập

Bài Tập 1. Hãy tính chu vi của tam giác ΔABC biết

a) AB = 5 cm; BC = 8 cm và AC = 6 cm

b) AB = 3 cm; AC = 4 cm và BC = 5 cm

c) AB = AC = 3 cm và BC = 5 cm

d) AB = AC = BC = 6 cm

Lời giải

a) Biết:

 • AB = 5 cm
 • BC = 8 cm
 • AC = 6 cm

Công thức tính chu vi của tam giác: C = AB + BC + AC = 5 + 8 + 6 = 19 cm

b) Biết

 • AB = 3 cm
 • AC = 4 cm
 • BC = 5 cm

Công thức tính chu vi của tam giác: C = AB + BC + AC = 3 + 5 + 4 = 12 cm

Lưu ý: Dễ thấy ΔABC là tam giác vuông tại A

c) Biết

 • AB = AC = 3 cm
 • BC = 5 cm

Công thức tính chu vi của tam giác: C = AB + BC + AC = 3 + 5 +3 = 11 cm

Lưu ý: Dễ thấy ΔABC là tam giác cân tại A

d) Biết AB = AC = BC = 6 cm

Công thức tính chu vi của tam giác: C = AB + BC + AC = 6 + 6 + 6 = 18 cm

Lưu ý: Dễ thấy ΔABC là tam giác đều

Bài Tập 2. Một thửa ruộng hình tam giác có các cạnh là AB = 6 m; BC = 8 m và AC = 11 m. Hãy xác định chu vi cả thửa ruộng này

Lời giải

Biết:

 • AB = 6 m
 • BC = 8 m
 • AC = 11 m

thửa ruộng hình tam giác nên chu vi của thửa ruộng là: C = AB + BC + AC = 6 + 8 + 11 = 25 m

Bài viết chi sẻ công thức tính chu vi tam giác tạm dừng tại đây. Mọi đóng góp vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *