Cuộn sơ cấp của máy biến áp là:

Cuộn sơ cấp của máy biến áp là:

A. cuộn có điện áp cao

B. cuộn có điện áp thấp

C. cuộn có nhiều vòng dây

D. cuộn nối với nguồn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng