Đối với máy biến áp người ta quy ước:

Đối với máy biến áp người ta quy ước:

A. Cuộn sơ cấp là cuộn có điện áp cao, cuộn thứ cấp là cuộn có điện áp thấp

B. Cuộn sơ cấp là cuộn bên trái, cuộn thứ cấp là cuộn bên phải

C. Cuộn sơ cấp là cuộn có điện áp thấp, cuộn thứ cấp là cuộn có điện áp cao

D. Cuộn sơ cấp là cuộn nối với nguồn, cuộn thứ cấp là cuộn nối với tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng