Cuộn thứ cấp của máy biến áp là:

Cuộn thứ cấp của máy biến áp là:

A. cuộn nằm bên trái

B. cuộn nằm bên phải

C. cuộn nối với nguồn

D. cuộn nối với phụ tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng