Đai ốc cao được sử dụng khi mối ghép:

Đai ốc cao được sử dụng khi mối ghép:

A. chịu tải trọng lớn

B. thường xuyên tháo lap với lực lớn

C. a và b đúng

D. không thường xuyên tháo lắp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng