Để đảm bảo an toàn cho người thợ hàn chúng ta cần phải làm gì:

Để đảm bảo an toàn cho người thợ hàn chúng ta cần phải làm gì:

A. Lúc làm việc cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ lao động

B. Xung quanh nơi làm việc tốt nhất là nên để những tấm che chắn

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng