Khi hàn những kim loại màu người thợ hàn phải chú ý biện pháp an toàn nào sau đây:

Khi hàn những kim loại màu người thợ hàn phải chú ý biện pháp an toàn nào sau đây:

A. Chỗ làm công việc hàn phải được thông gió tốt

B. Phải cọ rửa sạch và để khô, sau đó mới hàn

C. Phải đeo kính trắng để đề phòng xỉ hàn bắn vào mắt gây tai nạn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng