Để đảm bảo an tòan khi hàn hồ quang tay ta cần chú ý các kỹ thuật an toàn nào sau đây:

Để đảm bảo an tòan khi hàn hồ quang tay ta cần chú ý các kỹ thuật an toàn nào sau đây:

A. Kỹ thuật an toàn nhằm tránh những ánh sáng do hồ quang phát ra và những kim loại nóng chảy bắn ra

B. Kỹ thuật an toàn nhằm tránh bị điện giật

C. Kỹ thuật an toàn phòng nổ, phòng trúng độc

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng