Để tránh những tia sáng hồ quang ảnh hưởng tới sức khỏe của những người làm việc xung quanh chúng ta cần phải làm gì?

Để tránh những tia sáng hồ quang ảnh hưởng tới sức khỏe của những người làm việc xung quanh chúng ta cần phải làm gì?

A. Lúc làm việc cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ lao động

B. Xung quanh nơi làm việc không được để những chất dễ cháy hoặc dễ nổ

C. Trước khi mồi hồ quang phải quan sát bên cạnh, xung quanh nơi làm việc tốt nhất là nên để những tấm che chắn

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng