Tất cả các loại bình chữa cháy đã mô tả cần được bảo quản ở nơi nào sau đây: 

Tất cả các loại bình chữa cháy đã mô tả cần được bảo quản ở nơi nào sau đây: 

A. Ở nơi mát, dễ thấy và dễ lấy

B. Để tránh xa nơi có axit và kiềm ăn mòn van và vỏ bình

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng