Để đảm bảo an tòan khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các kỹ thuật an toàn nào sau đây:

Để đảm bảo an tòan khi sử dụng máy mài 2 đá ta cần chú ý các kỹ thuật an toàn nào sau đây:

A. Cần phải được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, thoáng khí, đủ ánh sáng

B. Cần phải có thiết bị hút bụi, thông gió, để tránh độc hại do hạt mài gây ra

C. Máy mài phải có đầy đủ các bộ phận che chắn

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng