Sau khi làm việc phải có những công việc nào sau đây:

Sau khi làm việc phải có những công việc nào sau đây:

A. Phải tắt động cơ điện, tắt cầu dao tổng.

B. Thu dọn và sắp xếp lại vị trí làm việc, lau chùi và bôi trơn cho máy.

C. Quét dọn sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng các chi tiết, phôi vào đúng nơi qui định.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng