Để khắc phục hiện tượng trượt trơn trong bánh đai, người ta dùng các biện pháp:

Để khắc phục hiện tượng trượt trơn trong bánh đai, người ta dùng các biện pháp:

A. điều chỉnh lực căng đai hợp lý

B. tăng ma sát giữa đai & bánh đai

C. dùng đai răng

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng