Vận tốc làm việc tốt nhất đối với bộ truyền đai thang:

Vận tốc làm việc tốt nhất đối với bộ truyền đai thang:

A. 15-20m/s

B. 20-25m/s

C. 25-30m/s

D. 30-35m/s

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng