Dính răng xuất hiện ở bộ truyền:

Dính răng xuất hiện ở bộ truyền:

A. chịu tải lớn, vận tốc làm việc thấp và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

B. chịu tải nhỏ, vận tốc làm việc cao và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

C. chịu tải lớn, vận tốc làm việc cao và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

D. chịu tải nhỏ, vận tốc làm việc thấp và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng