Giảm số răng trên đĩa xích gây ra:

Giảm số răng trên đĩa xích gây ra:

A. góc xoay bản lề giảm, giảm va đập & độ ồn

B. góc xoay bản lề tăng, giảm va đập & độ ồn

C. góc xoay bản lề giảm, tăng va đập & độ ồn

D. góc xoay bản lề tăng, tăng va đập & độ ồn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng