Góc xoay tương đối của bản lề xích khi vào và ra khớp với số răng z = 20:

Góc xoay tương đối của bản lề xích khi vào và ra khớp với số răng z = 20:

A. 16°

B. 18°

C. 20°

D. 22°

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

= 360°/z