Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất phản kháng 1 pha của máy phát sẽ là:

Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất phản kháng 1 pha của máy phát sẽ là:

A. Q = UI cosμ

B. Q = mUI sinμ

C. Q = UI

D. Q = UI sinμ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng