Hãy cho biết sơ đồ kích từ cho máy điện một chiều dưới đây thuộc kiểu nào:

Hãy cho biết sơ đồ kích từ cho máy điện một chiều dưới đây thuộc kiểu nào:

A. kích từ song song

B. kích từ nối tiếp

C. kích từ hỗn hợp

D. kích từ độc lập

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng