Hãy nêu các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn lao động khi sử dụng thiết bị nâng:

Hãy nêu các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn lao động khi sử dụng thiết bị nâng:

A. Do sập cần nâng tải hoặc dầm nâng tải

B. Do xảy ra tai nạn điện trong quá trình vận hành thiết bị

C. Nguy cơ cháy, nổ cơ học ở những máy nâng có thiết bị chịu áp lực

D. Cả a, b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng