Khi làm việc trên cao, nơi cheo leo hoặc nơi nguy hiểm, người lao động bị cấm hoặc không được thực hiện quy định nào sau đây:

Khi làm việc trên cao, nơi cheo leo hoặc nơi nguy hiểm, người lao động bị cấm hoặc không được thực hiện quy định nào sau đây:

A. Cấm uống rượu, bia trước và trong quá trình làm việc

B. Cấm vứt, ném các loại dụng cụ, đồ nghề hoặc bất kì vật gì từ trên cao xuống

C. Không được đi dép lê hay đi guốc và phải mặc quần áo gọn gàng

D. Cả a,b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng